Mecelle'nin 5. Maddesi

5. MADDE:

اَلاَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
Bir şeyin, bulunduğu hal üzere kalması asıldır.

Yani bir şeye bakılır, hangi hal üzere ise, hılafına delil olmadıkça aynı hal üzere devamına hükmedilir. Zira eşyada asıl olan bekadır, yokluk sonradan arız olur.

Bu kaide istishabı gerektirir.

İstishab: Herhangi bir vakitte sabit olan şeye dayana-rak, bir şeyin subutuna hükmetmektir. İstishab hükmü defe-den bir delildir, isbat eden delil değildir.

İstishab iki kısımdır:

Read the rest of this entry »

Mecelle'nin 4. Maddesi

4. MADDE:

اَلْيَقِينُ لا يَزُولُ بِالشَّكِّ
Yakîn/kesin olarak sabit olan şey, şüphe ile yok olmaz.

Yani, kesinlikle sabit olan bir şeyin, hılafına bir delil bu-lunmadıkça, ona gelen bir şek ve tereddütten dolayı yok olduğuna hüküm verilmez. Yakin, kendi gibi yakin olan başka bir delille zail olabilir.

Şek: Lügatta tereddüttür.

Istılahta: fiilin vakı’ olması ve olmaması arasında tered-dütlü olmasıdır. Birini diğeri üzerine tercih ettiren bir şey bulunmamasıdır.

Read the rest of this entry »

Mecelle'nin 3. Maddesi

3. MADDE:

اَلْعِبْرَةُ فِى الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَ الْمَعَانِى لا لِْلاَلْفَاظِ وَ الْمَبَانِى

Akitlerde itibar edilen kasıt ve manalaradır, lafız ve kalıblar değildir.

Yani; islamda kişiler arasında cari olan akitlerde (muame lelerde) itibar edilen, onlardan anlaşılan manalar ve kasdedilen şeylerdir.

Read the rest of this entry »

Mecelle'nin 2. Maddesi

2. MADDE:

اْلاُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
İşler maksadlarına göredir.

Bir iş üzerine bağlanacak hüküm, o işten maksad ne ise ona göredir. Maksad kalbin yöneldiği şey/gayedir.

Mesela alırım, satarım gibi geleceğe dönük/istikbal lafzı ile, şimdiki hal kasdedilirse, ordaki satış-alış muamelesi bağlanmış/akdedilmiş olur. Zira şu lafızlardaki kasdedilen mana, şu an satmak ve almak manalarıdır.

Umur: Emir kelimesinin çoğuludur. Bu lafız fiillere ve sözlere denir.

Read the rest of this entry »

Mecelle'nin 1. Maddesi

1. MADDE:

Fıkhın Tarifi:

اَلْفِقْهُ : عِلْمٌ بِالْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Fıkıh: şeriatın ameli meselelerini, tafsili delillerin den bilmektir.

Yani, fıkıh amellerle alakalı hususları, tafsilli delillerden bilmek, anlamaktır. Bu şekilde bilmeye fekâhat, bu kimseye de fakîh denir. Fıkıh ilmi tahsiline de tefekkuh denir.

Bir hadisi şerifte buna işaret buyurulmuştur.

Read the rest of this entry »

Müslümanın Müslüman üzerinde -Altı- hakkı vardır

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) : “Müslümanın müslüman üzerinde altı hakkı vardır. 1 – Ona rastladığında selâm vermendir. 2 – O yemeğe çağırdığı zaman dâvetine icâbet etmendir. 3 – Birinin aksırmasına dua ile karşılık vermendir. (Bir müslüman aksırdığı zaman –Elhamdülillâh- lafzını söyler. Onu duyan kişi, -Yerhamükellah- diye karşılık verir. Aksıran şahıs tekrar – Yehdînâ ve yehdî kümullâh- diyerek karşılıklı birbirlerine duâ etmiş olurlar.)4 – Hastalanınca ziyârette bulunman.

Read the rest of this entry »

Yönetimde Hilafet

Allah Teâlâ ilk insanı yeryüzünde bir halîfe olarak yarattığı gibi2 bütün insanlara da bu hak ve sorumluluğu bahşetmiştir.3 Müfessir ve müctehidlere göre "insanın yeryüzünde halîfe olması" şu mânâya gelmektedir:

Read the rest of this entry »

Kur’an Nizamı ile ilgili bir kaç ayet.

Araf Suresi
3 - (Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O’ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!
***
Casiye Suresi
18 - Sonra (Ey Rasulüm) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.
***
Şûra Suresi
10 - Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O’na güvendim ve yalnız O’na yöneliyorum.

Read the rest of this entry »

Kur'an'da Halife Kavramı

"Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi deneyip sınamak için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan, merhamet edendir." (6/En'âm, 165)

Read the rest of this entry »

Hilafet ilanı ve düşündürdükleri

Bütün fitnelere ilaveten yeni bir fitnemiz daha oldu. Sürekli isim değiştiren ve son sıralarda IŞİD olarak sivrilen grup ümmete danışmadan hilafetini ilan etti. Sözcüleri Ebu Muhammed Adnani’ye bakarsanız, Ebubekir Bağdadi ehl-i hal ve’l akd’ın onayından geçerek halife olarak tensip edildi. Mevlana’nın ifadesiyle değeri fazla olanı taklit ederler veya kıymetli olanın sahtesi üretilir. Bundan dolayı çok sayıda sahte halifemiz ve mehdimiz var. Kaynıyor desek seza ve revadır. Önüne gelen heveskar ya halifeliğini ya da mehdiliğini ilan ediyor. Hepsinin de kod adı var.

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar