Yeryüzüne insanı halife yaptım

Kainatın sahibi Allah (CC), meleklerine hitap etti:

"Ben yeryüzünde kendime halife olarak insanı yaratacağım!"

Melekler sordu:

"Ey Rab! İnsanoğlu yeryüzüne kan ve fesat yapacaktır. Niçin halifeliği masum kullarına vermiyorsun da insanoğluna layık görüyorsun?"

Ve Hak buyurdu:

"Onu yaratmak ve yeryüzüne halife kılmaktaki hikmetimi ben bilirim; siz bilemezsiniz!"