hz. Eyyûb (a.s.)

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.

Read the rest of this entry »

hz. Süleyman (a.s.)

Hz. Dâvûd’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Davud (a.s.)

İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Zebur verilen peygamber.

İbrânîce’de “en çok sevilen kişi, göz bebeği” anlamına gelen (Pirot, II, 292) bu ismin Kitâb-ı Mukaddes’te Dâvid veya Dâvîd şeklinde geçtiği ve sadece Hz. Dâvûd’a ad olarak verildiği görülmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde Hz. Dâvûd’un çeşitli özellikleri belirtilmekle beraber gerek soy kütüğü gerekse hayat hikâyesiyle ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Bu konuda diğer İslâmî kaynaklarda yer alan bilgiler de İsrâiliyat türünden olup Ahd-i Atîk’teki mâlumatla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

Read the rest of this entry »

hz. Harûn (a.s.)

Hz. Mûsâ’nın kardeşi, onun yardımcısı olarak İsrâiloğulları’na gönderilen peygamber.

Hârûn kelimesinin menşei bilinmemektedir. İbrânîce Tevrat’ta Aharon şeklinde kaydedilen kelimenin Filistin Süryânîcesi’nden Arapça’ya geçtiği tahmin edilmekte (Jeffery, s. 284) ve “parlayan” anlamında olabileceği belirtilmektedir (NDB, s. 1).

Read the rest of this entry »

hz. Musa (a.s.)

İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Yusuf (a.s.)

Hz. Ya‘kūb’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Ya'kub (a.s.)

Hz. İbrâhim’in torunu ve İsrâiloğulları’nın atası olan peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Lût (a.s.)

Kur’an’da adı geçen bir peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Şuayb (a.s.)

Kur’an’da Medyen halkına gönderildiği bildirilen peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. İsmail (a.s.)

Hz. İbrâhim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen bir peygamber.

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar