Hz. Osman'ın (r.a) Halife Seçilmesi

Hz. ömer, hiçbir ihtilafın vuku bulmadığı halef tayini usulüyle on yıldan fazla görev yaptıktan sonra Ebu Lü'lü' F'iruz en-Nihavend'i tarafından Mescid-i Nebevi'de hançerle ağır bir şekilde yaralanınca yerine kimin geçeceği hususunda değişik bir usulün takip edilmesine karar verdi.

Kaynaklarda, Hz. ömer'in sağ olsalardı Ebu Ubeyde b. Cerrah'ı veya Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'i halef tayin edeceğini söylediği, ayrıca oğlu Abdullah'ı isteyenlere, "Bir evden bir kurban yeter" karşılığını verdiği, aslında yerine Abdurrahman b. Avf ı düşünmesine rağmen onun bunu kabul etmediği söylenir. Hz. Ömer, aşere-i mübeşşereden hayatta kalan altı kişiye (Hz. Ali, Osman, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. EbO Vakkas, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Avvil.m)

toplanıp aralarından birini halife seçmek üzere talimat verdi; oğlu Abdullah'ı da halife seçilmernek şartıyla ayiarnada başa baş baş kalınması halinde çoğunluğu sağ­laması için bu heyete dahil etti. Heyet üyelerini bir yerde toplamakla Mikdad b. Esved'i, seçim gerçekleştirilinceye kadar rahatsız edilmemelerini sağlamakla Ebu Talha bin Ensari'yi, cemaate namaz kıldırmakla Suheyb-i Rumi'yi görevlendirdi. Ayrıca heyet üyelerinin o sırada Medine'de bulunmayan Talha'yı üç gün bekledikten sonra karar vermelerini istedi ve onun bu karara uyacağına dair Sa'd b. Ebu Vakkas'tan taahhüt aldı.

Hz. ömer'in ölümü üzerine Mikdad b. Esved heyet üyelerini bir evde topladı . Önce Abdurrahman b. Avf adaylıktan çekildi. Heyet üyeleri onu hakemlikle ve halkın görüşünü alarak seçimi sonuçlandırmakla görevlendirdiler. Bu arada Sa'd b. Ebu Vakkas ile Zübeyr b. Awam da adaylıktan çekildiler. Abdurrahman b. Avf, Medine'de bulunan muhacir ve ensarın ileri gelenleri, ordu kumandanları, şehre dışarıdan gelenler dahil pek çok kimse ile görüştü . Üç gün süren bu görüşmelerden sonra halkı Mescid-i Nebevl'de oplad ı; Hz. Ali'yi ve Osman'ı çağırıp onlara ayrı ayrı Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uyup uymayacaklarını ve daha önceki iki halifenin yolundan gidip gitmeyeceklerini sordu.

Hz. Ali'nin "gücüm ün ve bilgimin yettiği kadar" cevabına karşılık Hz. Osman'ın tereddütsüz "evet" demesi üzerine heyet üyeleri Osman lehine oy kullandılar. Önce Abdurrahman b. Avf sonra Hz. Ali, arkasından da Mescid-i Nebevi'deki Müslümanlar Hz. Osman'a biat ettiler.

No comments yet

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar