Hz. Ömer'in Katıldığı Savaşlar

Köprü Savaşı (634)
( Sasaniler- Müslüman Araplar ) : Müslümanların , Kufe yakınlarında Fırat nehri üzerinde bir köprü kurarak , Sasanilere saldırması ile başlayan savaşı Müslümanlar kaybettiler. * İlk fetihler sırasındaki en ağır yenilgi olarak kabul edilir. Ancak Sasanilerdeki karışıklıklar üzerine Sasani ordusu çekilmiş, Araplar Fırat’ı geçip, Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.

KADİSİYE SAVAŞI
Tarih: 636
Taraflar: Müslümanlar X Sasaniler
Sebep: Sasaniler Müslümanların İran ve Irak’a yayılmasını istememeleri
Sonuç: Irak Müslümanların eline geçti. İran yolu Müslümanlara açıldı.
Irak’ta Basra ve Kufe kentleri kurularak Müslümanlar buralara yerleştirildiler.

NİHAVEND SAVAŞI
Tarih:642
Taraflar: Müslümanlar X Sasaniler
Sebep: Sasaniler İran’ı Müslümanlara bırakmak istemiyorlardı.
Sonuç: İran Müslümanların eline geçti.
Sasani devleti yıkılma sürecine girmiştir.

ECNADEYN SAVAŞI
Tarih: 636
Taraflar: Müslümanlar X Bizans
Sebep: Bizans’ın Suriye, Filistin ve Kudüs’ü Müslümanlardan korumak istemesi
Sonuç: Suriye ve Filistin’de Müslümanlara karşı çıkabilecek Bizans gücü kalmadı. Zafer sonrası Kudüs’ü kuşatan İslam ordusu, şehri ele geçirdi.

Mısır’ ın Fethi : Mısır’ ın ekonomik durumunun zenginliği ve Bizans’tan gelebilecek tehlikelere açık olması nedeniyle, bölgenin fethi gerekiyordu. Amr bin As komutasındaki ordu, Mısır’ a yönelerek , Babylon ( Babilon ) ( 641) ve İskenderiye kentini ( 642 ) ele geçirdi. Kahire yakınlarında ordugah kent olarak “ Fustat “ kenti kuruldu.

Devlet Örgütlenmesi :
Devletin geniş bir coğrafi bölgeye yayılması, yönetim-siyasi-ekonomik-askeri alanlarda örgütlenilmeyi zorunlu hale getirmiştir.Devlet örgütlenmesi alanında yapılan faaliyetler:
1- İlk kez Düzenli ordu kuruldu. Askerlere maaş bağlandı.
2 - Suriye ve Filistin’ de ordugahlar oluşturuldu.
3 - Orduya ait kayıtların tutulması amacıyla ilk kez ordu divanı oluşturuldu.
4 - Devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturuldu. (DİVAN)
5 - Müslüman olmayanlardan “ Haraç “ vergisi ( Toprak ) alınmaya başladı.
6 - İlk kez “ Beytü’l-Mal ( Devlet Hazinesi) oluşturuldu.
7 - Ülke yönetim birimlerine ayrıldı. Büyük iller oluşturuldu.(AMİLLİK)
8 - Yeni şehirler kuruldu.
9 - Tımar sistemi oluşturuldu.
10-Bakır ve bronzdan ilk paralar bastırıldı.(FELS)
11-Valiler ve Halife’ye bağlı olarak Kadılar atandı.
12-İlk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesiyle, yönetim ve adalet işleri birbirinden
ayrıldı.
13-Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim uygulamaya konuldu.
Değerlendirme :
1- Yaşamı süresince sade bir yaşam sürmüş, adalet ve doğruluktan ayrılmamıştır.
2- İslamiyet’in en parlak dönemlerindendir.
3- Arabistan dışında büyük fetih hareketleri yapılarak, Irak, İran, Horasan, Suriye, Filistin,
Mısır ele geçirilmiştir.
4- Devletin yönetim, askeri, adalet, siyasi alanlarında örgütlenmesini gerçekleştirmiştir.
5- Türklerle Araplar arasında ilk savaşlar başladı.
*Hz.Ömer, ödediği verginin azaltılmasını isteyen Firuz adlı bir köle tarafından hançerlenerek
öldürülmüştür.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/cevaplanmis/433202-hz-omer-hangi-savaslara-...

No comments yet

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar